• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Oznámenie
09 / 02 / 2017

Oznámenie

Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam 38. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja Termín konania: 13. február 2017 Miesto konania: Úrad BBSK, veľká zasadačka č. 306, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Časový priebeh zasadnutia: 9:00 – 10:00 Prezentácia 10:00 – 19:00 Rokovanie 38. zasadnutia zastupiteľstva Návrh programu rokovania: 1. Otvorenie 2. Vystúpenie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k prioritám vlády v rezorte Doprava 3. Kontrola plnenia uznesení Predkladá: Milan Uhrík, riaditeľ ÚBBSK 4. Návrh na vymenovanie riaditeľky Domova MÁRIE, Špitálska 3, Banská Štiavnica Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK 5. Návrh na zriadenie výboru pre audit Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK 6. Návrh rozpočtu BBSK na roky 2017 – 2019 Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK 7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Predkladá podbody 7.1.a 7.3.:Pavol Čunderlík, vedúci oddelenia investícií a správy majetku ÚBBSK Predkladá podbod 7.2.: Péter Csúsz, poslanec ZBBSK 7.1. Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckych podielov pozemkov v k.ú. Mýtna ako prípad hodný osobitného zreteľa 7.2. Zmluva o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom, obcou Vrbovka a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. 7.3. Návrh na schválenie prebytočnosti a asanácie stavieb v k. ú. Brezno a v k. ú. Lučatín, vo výkone správy BBRSC, a.s. 8. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2016 Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK 9. Interpelácie 10. Rôzne 11. ZáverÚdaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 21,53 obyv./km2
Región: Stredný Gemer Starosta: Peter Medvec
Okres: Revúca Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 296 m n. m. PSČ: 04918
Rozloha: 1952 ha Tel. predvoľba: +421-58
Obyvateľstvo: 409 Kód: 52774

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa